Els Apunts del Profe

Cursos i Apunts
Em vols conèixer?

 


em vols con?xer?

Visita la web rafel.net

El fabulós mon de Linux

Configurant XAMPP

Com utilitzar diversos escriptoris virtuals
en Windows amb Dexpot

Com instal·lar Ubuntu server 14.04 pas a pas

Moto GP 2015
Electrònica i Electrotècnia

Curs d'Alfabetització Digital

 

Curs de DreamWeaver CS4

Curs de Xarxes Apunts de PHP Curs de MYSQL

 
   

Magnetoteràpia Electrònica Bàsica Electrònica
Digital
     
Curs
d'Angles
Kompozer Curs d'Alfabetització Digital
 

 

  Alfabetització Digital
(Hardware)
Introducció al Maquinari Electrònica Electrotècnia
     
     
Hardware  Introducció al Maquinari (Hardware) HTML
     
HTML5 Castellà/a> Buscadors
 

 

   

Visites ".$visites."

" ; ?>

MVISION HD260 WIFI
 

 

Curs de Xarxes

      

1. Funcionament d’una web

2. Lordinador client

3. La resolució del nom de domini

4. La comunicació amb els servidors

4.1. El protocol HTTP

4.2. El protocol HTTPS

4.3. El protocol SMTP

4.4. El protocol DNS

5. Lordinador servidor

5.1. Servidors HTTP

 

 

Apunts de PHP

    

1. Introducció a PHP

2. Instal·lar fàcilment Apache i PHP

3. Comentaris en PHP

4. Variables

5. Constants

6. Tipus de dades en PHP

7. Vectors en PHP

8. Operadors

8.1. Operadors d'Aritmètica

8.2. Operadors d'assignació

8.3. Operadors de Comparació

8.4. Operadors de Control d'Errors

8.5. Operadors d'Increment

8.6. Operadors de L'ica

8.7. Operadors de Cadena

9. Estructures de control

9.1. Condicional if

9.2. Bucle while

9.3. Bucle do while

9.4. Bucle for

9.5. Bucle foreach

9.6. El cicle switch

10. Les funcions

11. Processament de formularis

12. Galetes en PHP

13. Sessions PHP

14. Enviament de correu electrònic amb mail()

15. MySQL des de PHP

16. PHP orientat a objectes

17. Imatge GD, descripció i exemples

17.1. Creació d'una imatge amb GD

17.2. ? del color amb GD

17.3. Dibuix de l'ies amb GD

17.4. Dibuix de rectangles amb GD

17.5. Dibuix d'arcs i elíplipses amb GD

 

 

Curs de MYSQL

    

Introducció a MySQL

Instal·lar MySQL a Windows

Connexió a MySQL

Creació d'una taula en MySQL

Inserir dades a MySQL

MySQL Query

Editar i esborrar dades en MySQL

Operadors en MySQL

Combinar taules - UNEIX-TE

Combinar taules - Subconsultes

 

 

Electrònica Bàsica

    

Fonts de Tensió i de Corrent

Semiconductors

El Díode de Unió

Circuits amb Díodes

Díodes per a Aplicacions Especials

El Transistor d'Unió Bipolar BJT

Fonaments dels Transistors Bipolars

Polarització i Estabilització del Transistor Bipolar

 

 

Electrònica Digital

    

1. Introducció als sistemes digitals

Electrònica digital

Sistemes digitals

Conversió entre sistemes digitals i analògics

Camp d’aplicació de l’electrònica digital

Senyals binaris

Representació elèctrica dels estats binaris

Variables

Activitat d’avaluació 1

Activitat d’avaluació 2

Activitat d’avaluació 3

Activitat d’avaluació 4

Estats lògics d’entrada

Estats lògics d’entrada (cont.)

2. Àlgebra de Boole

Àlgebra de Boole: variables i operacions

Postulats de l’Àlgebra de Boole

Propietats de lÀlgebra de Boole

Altres lleis

Dualitat

Variables directes i complementades

Activitats d’avaluació/b>

Propietat distributiva

Llei dabsorció

El complementari

Test d'autoavaluació

3. Funcions lògiques bàsiques

4. Funcions lògiques

5. Funcions canògiques

6. Simplificació  de funcions lògiques

7. Funcions lògiques amb portes NAND i NOR

8. Circuits integrats comercials

 

 

Magnetoteràpia

    

Què és la Magnetoteràpia?

Història de la Magnetoteràpia.

Principis de la Magnetoteràpia.

Indicacions Terapèutiques.

Contraindicacions.

Efectes Secundaris i Col·laterals.

Tipus de Magnetoteràpia.

Per què la Magnetoteràpia?.

 

 

Kompozer

    

Presentació

Formats

Imatges

Enllaços

Formularis

Marqueu els quadres

Fulls d’estils

JavaScript

Publicar en xarxa Guia de disseny
 

Proves

Enllaços d’interès

Novetats

Descàrrega

 

 

Curs d'Angles

    

Introducci?/a> i Lli?ns

Pronoms personals subjectes

Pronunciaci?/a>.

Exercicis.

Verb "To be".

Pronunciació.

Exercicis.

Verb "To have".

Pronunciació.

Exercicis.

Verb "To do".

Pronunciació.

Exercicis.

Estructura de l'oraci?/b>.

Pronunciació.

Exercicis.

Present simple (present de l'indicatiu)

Pronunciació.

Exercicis.

Present continuous (present continu)

Pronunciació.

Exercicis.

Past simple (passat simple).

Pronunciació>.

Exercicis.

Forma passada dels verbs regulars.

Pronunciació.

Exercicis.

Verbs irregulars.

Past continuous (passat continu).

Pronunciació.

Exercicis.

Present participle

Present participle (gerundi).

Pronunciació.

Exercicis.

Present perfecte

Present perfecte (pretèrit perfecte).

Pronunciació.

Exercicis.

Pretèrit perfecte.

Pronunciació.

Exercicis.

Futur simple

Futur simple (Futur Imperfecte).

Pronunciació.

Exercicis.

Altres formes de futur.

Pronunciació.

 

 

Utilitats

Saber la nostre IP (fet amb PHP)

 el Doctor RAFA...