Pronom personals subjectes - Exercicis

 

1)  play tennis. Jo jugo al tennis
2)  are French Tu ets francès
3)  have a car. Nosaltres tenim un cotxe
4) is blond. Ella és rossa
5) go to the movies. Vosaltres aneu al cinema
6) study English. Jo estudi anglès
7)  speak Italian. Ells parlen italià
8)  watch TV. Nosaltres veiem la tele
9) are students. Vosaltres sou estudiants
10) plays football. Ell juga a futbol
 
Corregir   Veure Solució 

 

1) I play tennis. Jo jugo al tennis
2) YOU are French Tu ets francès
3) WE have a car. Nosaltres tenim un cotxe
4) SHE is blond. Ella és rossa
5) YOU go to the movies. Vosaltres aneu al cinema
6) I study English. Jo estudi anglès
7) THEY  speak Italian. Ells parlen italià
8) WE  watch TV. Nosaltres veiem la tele
9) YOU are students. Vosaltres sou estudiants
10) HE plays football. Ell juga a futbol