Verb "To be"

Escoltar Lliçó

curs_d'angles/5. 3458.ogg

 • El verb "to be" en anglès és equivalent als verbs "ser" i "estar" en castellà. La seva declinació en el present de l'indicatiu (simple present) és la següent:

 

Jo sóc/estic I am
Tu ets/estàs You are
El/ella és/està He/she/it is
Nosaltres som/estem We are
Vosaltres sou/esteu You are
Ells/elles són/estan They are
 • Se solen utilitzar contraccions d'aquestes formes: 
I am I'm
You/we/they are You/we/they're
He/she/it is He/she/it's

 

 • La seva declinació en temps passat (simple past):

 

 SIMPLE PAST DEL VERB "TO BE"

Jo era/estava (vaig ser/vaig estar) I was
Tu eres/eres (vas/vas estar) You were
El/ella era/estava (va ser/estar) He/she/it was
Nosaltres érem/estàvem (vam ser/estar) We were
Vosaltres éreu/estàveu (vau/vau estar) You were
Ells/elles eren/estaven (van ser/estar) They were
 • El verb "to be" es pot utilitzar com un verb ordinari i en aquest cas serveix per donar informació sobre el subjecte:

   

I am old. Jo sóc gran
The car is red. l cotxe és vermell
It is cold. Fa fred (el dia està fred)
 • També s'utilitza com a verb auxiliar per formar les formes contínues:

 

I am running. Jo estic corrent
I was running. Jo estava corrent
 • I per construir la forma passiva

 

The table is made of wood. La taula està feta de fusta
 • Un altre ús del verb "to be" és seguit d'infinitiu i s'utilitza per donar ordres d'una manera una mica impersonal, especialment amb la 3a persona, o també per comunicar un pla:

   

He is to solve that problem. El ha de resoldre aquest problema
They are to help you. Ells han de ajudar-te
I am to travel next week. Vaig a viatjar la setmana que ve.
 
 

Escoltar Vocabulari

curs_d'angles/5. 3459.ogg

 

VOCABULARI

 

Cos Body Cama Leg
Cap Head Genoll Knee
Coll Neck Peu (peus) Foot (feet)
Espatlla Shoulder Ungla Nail
Braç Arm Múscul Muscle
Colze Elbow Os Bone
El meu Hand Pell Skin
Dit Finger Pel Hair
Pit Chest Esquena Back
Barriga