Verb "To be" - Pronunciació

Escoltar Pronunciació

curs_d'angles/ogg/6. 3460.ogg

1. I am Spanish.   Jo sóc espanyol
2. You are old. Tu ets gran
3. They are foreigners. Ells són estrangers
4. We were young. Nosaltres érem joves
5. He is to stay here. Ell es quedarà aquí
6. He is to study medicine. Ell va a estudiar medicina
7. It is hot. Fa calor
8. He is here. Ell és aquí
9. They were in Paris. Ells estaven a Paris
10. We were playing football. Nosaltres estàvem jugant a futbol