Verb "To have"

Escoltar Lliçó

 curs_d'angles/ogg/8.3461.ogg

 

  • El verb "to have" en anglès és equivalent als verbs "haver" i "tenir" en castellà. La seva declinació en el present de l'indicatiu (simple present) és la següent:

 present simple

Jo he/ tinc I have
Tu has / tens You have
El/ella ha/ té He/she/it has
Nosaltres hem/tenim We have
Vosaltres heu/heu You have
Ells/elles han/tenen They have

 

  • Com contraccions d'aquestes formes s'utilitzen:

 

Jo/tu/nosaltres/ells tinc I/you/we/they've
Ell/ella/vostè té He/she/it's

 

  • La seva declinació en passat simple (simple past) té una única forma:

 

Jo havia/tenia (vaig haver/vaig tenir) I had
Havies/tenia (hauràs/tenies) You had
El/ella havia/tenia (va haver-hi/tenir) He/she/it had
Nosaltres havíem/teníem (vam haver/vam tenir) We had
Tenies/tenies (haureu/que tenia) You had
Ells/elles havien/tenien (haver/tenir) They had

 

  • El verb "to have" es pot utilitzar com un verb ordinari i en aquest cas té el significat de "tenir":

 

I have a car. Jo tinc un cotxe
She had a boyfriend. Ella va tenir un nuvi

 

  • I també s'utilitza en algunes expressions amb el sentit de "prendre":

 

I had a drink after the match. Vaig prendre una beguda després del partit
She has a bath. Ella pren un bany

 

  • Com verb auxiliar, "to have" s'utilitza per construir les formes compostes:

 

I have read. Jo he llegit
He had played tennis. Ell havia jugat a tennis
We have seen a film. Nosaltres hem vist una pel·lícula
 
Escoltar Vocabulari

curs_d'angles/ogg/08. 3462.ogg

VOCABULARI

 

Univers Universe Illa Island
Estrella Star Muntanya Mountain
Sol Sun Vall Valley
Planeta Planet Riu River
Terra Earth Llac Lake
Satèl·lit Satellite Selva Jungle
Mes Moon Bosc Forest
Atmosfera Atmosphere Desert Desert
Continent Continent Oceà Ocean
Mar Sea