Verb "To have" - Pronunciació

Escolta Pronunciació

Verb

  1. I have a cat.   Jo tinc un gat
  2. He has drunk a beer. Ha begut una cervesa.
  3. They had a car. Tenien un cotxe.
  4. We had a big house. Teníem una casa gran.
  5. You have come soon. Vostè ha arribat aviat.
  6. We have a coffe. Tenim un cafè.
  7. He had lived in Seville. Havia viscut a Sevilla.
  8. She has gone to Paris. Ella ha anat a París.
  9. They had seen the match. Havien vist el partit.
  10. He has listened to music. Ell ha escoltat música.