Verb "To have" - Exercicis

1) I  a cat. Jo tinc un gat
2) He  drunk a beer. Ell ha begut una cervesa
3) They  a car. Ells tenien un cotxe
4) We a big house. Nosaltres teníem una casa gran
5) You  come soon. Vosaltres heu vingut aviat
6) We a coffee. Nosaltres prenem un cafè
7) He lived in Seville. Ell havia viscut a Sevilla
8) She  gone to Paris. Ella ha anat a París
9) They  seen the match. Ells havien vist el partit
10) He listened to music. Ell ha escoltat música