Verb

Verb "To do" - Pronunciació

Escoltar Pronunciació

 curs_d'angles/ogg/12.3466.ogg

 

 

 

 

 

 

1. Do you like reading?   T'agrada llegir?
2. I do my homework. Jo faig els meus deures
3. Who did that? Qui va fer això?
4. I don't like this car. No m'agrada aquest cotxe
5. Did she play basketball? ¿Va jugar ella al bàsquet?
6. He doesn't come with us. Ell no ve amb nosaltres
7. Did they live in Paris? ¿Van viure ells a París?
8. Do you know that person? Coneixes a aquesta persona?
9. We didn't go to the party. Nosaltres no vam anar a la festa
10. Do you want a beer? Yes, I do. Vols una cervesa?sí, vull