Verb

Verb "To do" - Exercicis

 

1)  you like reading? T'agrada llegir?
 
2) I  my homework. Jo faig els meus deures
 
3) Who  that? Qui va fer això? 
4) I  like this car. No m'agrada aquest cotxe
 
5)  she play basketball? ¿Va jugar ella al bàsquet?
 
6) He  come with us. Ell no ve amb nosaltres
 
7)  they live in Paris? Van viure ells a París?
8)  you know that person? Coneixes a aquesta persona?
9) We go to the party. Nosaltres no vam anar a la festa
10) Do you like a beer? Yes, I  Vols una cervesa? sí, vull