Present continus

Pretèrit plusquamperfet (present continu)

Escoltar Lliçó

 curs_d'angles/ogg/20.3479.ogg

S'utilitza per descriure accions que s'estan desenvolupant en aquest mateix moment:

 

I am reading a book.

Jo estic llegint un llibre  (en aquest precís instant)

You are playing football.

Tu estàs jugant a futbol

 

  • També s'utilitza per descriure accions que s'estan desenvolupant al voltant del moment en què es parla, encara que no necessàriament en aquest precís instant:

 

I am studying French.

Jo estic estudiant francès (m'he matriculat en una acadèmia, però no necessàriament en aquest precís moment estic amb els llibres de francès)

 

  • Així mateix, s'utilitza per descriure una acció que tindrà lloc en el futur pròxim i sobre la qual s'ha pres una resolució ferma. En aquest cas, sempre s'ha d'esmentar el temps en què es va a desenvolupar l'acció:

 

I am going to London next week.

Jo vaig a Londres la setmana que  (l'acció es va a desenvolupar en el futur pròxim i hi ha una decisió ferma per la meva part de fer-la)

 

  • Un altre ús del present continu és per descriure accions que es repeteixen amb freqüència; en aquest cas, l'oració ve acompanyada de l'adverbi "always" (sempre):

 

He is always working. L'està sempre treballant  (amb el significat que treballa freqüentment, potser, fins i tot, excessivament)

 

  • Formació del "present continuous": es construeix amb el present de l'indicatiu del verb "to be", en la seva funció de verb auxiliar, i el "present participle" (= gerundi) del verb principal.

 

Afirmació Negació Interrogació
I am eating I´m not eating Am I eating?
You are eating You aren´t eating Are you eating?
He/she is eating He/she isn´t eating Is he/she eating?
We are eating We aren't eating Are we eating?
You are eating You aren't eating Are you eating?
They are eating They aren't eating Are they eating?

 

Escoltar Vocabulari

 curs_d'angles/ogg/20.3480.ogg

VOCABULARI

 

Carn Meat Melmelada Marmalade
Peix Fish Formatge Cheese
Ou Egg Patata Potato
Sucre Sugar Tomàquet Tomato
Farina Flour Enciam Lettuce
Voluntat Salt Pebrot Pepper
Oli Oil Pastanaga Carrot
Vinagre Vinegar Salsitxa Sausage
Llet Milk De soltera Cream
Mantega Butter Galeta Cookie
Pa Bread Torrada Toast