Forma passada dels verbs regular

Forma passada dels verbs regulars

Escoltar Lliçó

 curs_d'angles/ogg/26.3486.ogg

  • Es forma afegint "-ed" al infinitiu:

 

Infinitiu Forma passada
To need (necesitar) needed
To listen (escuchar) listened

 

  • Si el infinitiu del verb acaba en "e", aleshores tant sols se li afegeix una "d":

 

Infinitiu Forma passada
To love (amar) loved
To bribe (sobornar) bribed

 

  • Si l'infinitiu del verb acaba en "i", després consonant, llavors aquesta lletra "i" es transforma en "i" i se li afegeix "-ed".

 

Infinitiu Forma passada
To carry (llevar) carried
To study (estudiar) studied

 

  • Si l'infinitiu del verb està format per una sola síl·laba, amb una sola vocal i acaba en consonant, llavors aquesta consonant es dobla

 

Infinitiu Forma passada
To stop (parar) stopped
To ban (prohibir) banned

 

  • També es dobla l'última consonant d'aquells verbs de dues o més síl·labes, el accent recau en l'última síl·laba, i aquesta conté una sola vocal i finalitza en una sola consonant:

 

Infinitiu Forma passada
To admit (admitir) admitted
To prefer(preferir) preferred

 

  • Finalment, es dobla també l'última consonant d'aquells verbs l'infinitiu acaba per "l", després d'una única vocal:

 

Infinitiu Forma passada
To signal (señalar) signalled
To cancel (cancelar) cancelled

 

Escuchar Vocabulario

curs_d'angles/ogg/26. 3487.ogg

VOCABULARIO 

Sombrero Hat Chaleco Vest
Bufanda Scarf Corbata Tie
Gabardina Raincoat Camisa Shirt
Abrigo Coat Camiseta T-shirt
Chaqueta Jacket Traje Suit
Guante Glove Ropa interior Underwear
Pantalones Pants Camiseta (interior)