Past continuous

Past continuous (passat continu) - Exercicis

 

1)  when I saw you? Estaves estudiant quan et vaig veure?     
2) Yesterday at 10 o'clock we  TV. Ahir, a les 10, nosaltres vèiem la tele
3) When he arrived, she  to music. Quan ell va arribar, ella escoltava músicaQuan ho vaig veure, ell estava estudiant
4) She   Ella estava nedant
5) We  when you arrived Nosaltres estàvem jugant quan vas arribar.
6) When I saw him, he  Ell va cridar per telèfon mentre nosaltres escoltàvem música
7) Yesterday, at 8 o'clock, what Ahir, a les 8, que estaves fent?
8) He phoned while we  to music. Nosaltres no estàvem parlant
9) Estava ell menjant?
10) We   
 
Corregir   Veure Solució

 

1)  quan et vaig veure?
2) Ahir a les 10:00 ens  TV.
3) Quan ell va arribar,  a la música.
4) Ella 
5) Nosaltres  quan vas arribar
6) Quan ho vaig veure, ell 
7) Ahir, a les 8:00, el que 
8) Va cridar mentre  a la música.
9)
10) Nosaltres 
 
Corregir   Veure Solució