Present participle

Present participle (gerundi)

 
  • El "present participle" s'utilitza en anglès per a formar els temps continus. El seu equivalent en castellà és el gerundi: 

 

I was reading. Jo estava llegint
They are laughing. Ells s'estan rient

 

  • També s'utilitza de vegades com a adjectiu:

 

That is very funny. Eso es muy divertido
The book is interesting. El libro es interesante

 

  • Es forma afegint la terminació "-ing" a l'infinitiu:

 

To listen (escuchar) listening
To hear (oir) hearing

 

  • Si el verb acaba amb una única "i", aquesta lletra desapareix davant de "-ing":

 

To come (venir) coming
To write (escribir) writing

 

  • Si el verb té una sola síl·laba, i aquesta té una única vocal i finalitza en una única consonant, llavors aquesta consonant final es dobla:

 

To cut (cortar) cutting
To sit (sentarse) sitting

 

  • Si el verb té dos o més síl·labes, amb l'accent sobre l'última, i aquesta última síl·laba conté una sola vocal i finalitza en una única consonant, llavors aquesta consonant final també es dobla:

 

To admit (admitir) admitting
To begin (empezar) beginning

 

  • Si el verb acaba per la consonant "l" darrere d'una única vocal, aquesta consonant "l" es dobla:

 

To cancel (cancelar) cancel·lat
To impel (impulsar) impulsor

 

  • Si el verb acaba en "i", aquesta lletra es manté i se li afegeix la terminació "-ing":

 

To study (estudiar) studying
To try (intentar) trying

 

 
Escoltar Vocabulari

curs_d'angles/ogg/33. 3501.ogg

VOCABULARI 

Gos Dog Llop Wolf
Gat Cat Aguila Eagle
Cavall Horse Serp Snake
Toro Bull Camell Camel
Vaca Cow Hipopòtam Hippo
Ovella Sheep Rinoceront Rhinoceros
Cabra Goat Pantera Panther
Guineu Fox Tauró Shark
Porc Pig Balena Whale
Elefant Elephant Tigre Tiger
Lleó Lion En Bear