Present perfect

Present perfect (pretèrit perfecte)

  • El "present perfect" és un temps que serveix per descriure accions que acaben de succeir en el passat i que guarden alguna relació amb el present. Equival a castellà al pretèrit perfecte:

 

I have bought a car. Jo he comprat un cotxe : ens indica que l'acció de comprar el cotxe acaba de realitzar.

 

  • Si per contra utilitzéssim el "past simple" aquesta connexió amb el present es perd:

 

I bought a car. Jo vaig comprar un cotxe : no implica que l'acció hagi estat recent, ni que encara segueixi tenint aquest cotxe.

 

  • En les oracions amb "present perfect" no se sol esmentar el moment en què s'ha desenvolupat l'acció:

 

I have read a book. Jo he llegit un llibre : l'acció acaba de finalitzar.

 

  • Ja que si s'esmentés el moment de la seva realització, llavors caldria utilitzar el "past simple":

 

I read a book this morning. Jo vaig llegir un llibre aquest matí

 

  • No obstant això, de vegades sí es pot esmentar el període de temps en què l'acció s'ha desenvolupat, però únicament si aquest període de temps encara no ha finalitzat:

 

This morning I have drunk three coffees. Aquest matí m'he pres 3 cafès : utilitzo en aquest cas el "present perfect" si el període del matí encara no ha acabat.

 

  • Ja que si aquest període hagi finalitzat caldria utilitzar llavors el "past simple":

 

This morning I drank three coffees. Aquest matí em vaig prendre tres cafès : ens indica que el matí ja va finalitzar.

 

  • Un altre ús típic del "present perfect" és per descriure accions que van començar en el passat i que encara no han finalitzat:

 

I have lived in this city since 1980. He viscut en aquesta ciutat des de 1980 : implica que segueixo vivint a la ciutat.
I have played tennis since my childhood. He jugat a tennis des de la meva infància : i segueixo jugant

 

  • Si l'acció hagués ja finalitzat llavors caldria utilitzar el "past simple":

 

I lived in this city for 10 years. Jo vaig viure en aquesta ciutat 10 anys : però ja no viu aquí.
I played tennis for many years. Jo vaig jugar al tennis molts anys : però ja no joc.

 

  • El "present perfect" es forma amb l'auxiliar "to have" en present de l'indicatiu (simple present), més el participi (past participle) del verb principal:

 

I have listened to the news. Jo he escoltat les notícies
She has watched TV. Ella ha vist la tele

 

  • La forma negativa es forma amb la partícula de negació "not" entre l'auxiliar i el verb principal, i la forma interrogativa es construeix amb l'auxiliar al començament de l'oració, seguit del subjecte i del verb principal:

 

I have not done my homework. Jo no he fet els meus deures.
Have you been to Seville? Has estat a Sevilla?

 

 
Escoltar Vocabulari

curs_d'angles/ogg/36. 3506.ogg

VOCABULARI

 

Espanya Spain Finlàndia Finland
Portugal Portugal Suècia Sweden
França France Rússia Russia
Regne Unit United Kingdom Estats Units the United States
Irlanda Ireland Canadà Canada
Itàlia Italy Mèxic Mexico
Bèlgica Belgium Xina China
Holanda Holland Japó Japan
Alemanya Germany Austràlia Australia
Dinamarca Denmark Àustria Austria
Noruega Norway Grècia Greece