Present perfect

Present perfect (pretŔrit perfecte) - Pronunciaciˇ

Escoltar Pronunciaciˇ

curs_d'angles/ogg/37. 3507.ogg

  1. I have been in this city.   Jo he estat en aquesta ciutat
  2. She has not eaten anything. Ella no ha menjat res
  3. We have played tennis. Nosaltres hem jugat a tennis
  4. Have you gone to the cinema? Has anat al cinema?
  5. She has not read this book. Ella no ha llegit aquest llibre
  6. We have eaten at home. Nosaltres hem menjat a casa
  7. Have you seen my sister? Has vist tu a la meva germana?
  8. The kids have done their homework. Els nens han fet els seus deures
  9. We have watched this film. Nosaltres hem vist aquesta pelĚlÝcula
  10. Have you bought a new car?