Present perfect

Present perfect (pretèrit perfecte) - Exercicis

 

  1) I  in this city
  2) She  anything.
  3) We  tennis.
  4)  to the cinema?
  5) She  this book.
  6) We  at home.
  7)  my sister?
  8) The kids  their homework.
  9) We  this film.
  10)  a new car?
 
Corregir   Ver Solución
Jo he estat en aquesta ciutat
Ella no ha menjat res
Nosaltres hem jugat a tennis
Has anat al cinema?
Ella no ha llegit aquest llibre
Nosaltres hem menjat a casa
Has vist tu a la meva germana?
Els nens han fet els seus deures
Nosaltres hem vist aquesta pel·lícula
T'has comprat un cotxe nou?