Present perfect continuous

Present perfect continuous

  • El "present perfect continuous" Ús un temps que s'utilitza principalment per a referir-nos a accions que es van iniciar en el passat i que en el moment present es continuen desenvolupant:

 

I have been studying. Jo he estat estudiant : vol dir que vaig comenšar a estudiar en algun moment del passat i que en l'actualitat segueixo estudiant.
  • TambÚ s'utilitza per a accions que es van iniciar en el passat i que acaben de finalitzar:
I have been waiting for you. T'he estat esperant : l'espera comenšar en el passat i acaba de finalitzar.
  • Aquest ˙ltim ˙s Ús similar al del "present perfect", segons es recull en la llišˇ anterior. No obstant aix˛, amb el "present perfect continuous" es vol emfatitzar especialment la durada del procÚs.
I have been reading for three hours. He estat llegint durant 3 hores : amb aquesta forma del verb vull emfatitzar el perÝode de 3 hores que li he dedicat a la lectura.
  • El "present perfecte continu" es forma amb l'auxiliar "to be" en la seva forma de "presentar perfecte", Mas El gerundi (participi present) del verb principal:
I have been playing tennis. Jo he estat jugant a tennis
She has been watching TV. Ella ha estat veient la tele
  • La forma negativa es forma amb el "present perfect" del verb auxiliar en la seva forma negativa, i la forma interrogativa es construeix utilitzant el "present perfect" del verb auxiliar en la seva forma interrogativa, mÚs el gerundi (present participle) del verb principal.
I have not been playing tennis Jo no he estat jugant a tennis
Have the children been doing their homework? Han estat els nens fent els seus deures? 
 
Escoltar Vocabulari

curs_d'angles/ogg/39. 3509.ogg

VOCABULARI

 

Alt High Petit Small
Alt (persona) Tall Fort Strong
Sota Low Feble Weak
Baix (persona) Short Bell Good-looking
Ample Wide Lleig Ugly
Estret Narrow Recte Straight
Curt Short Tort Twisted
Llarg Long Ric Rich
Lent Slow Pobre Poor
RÓpid Quick Lleuger Light
Pesat Heavy Gran Big