Present perfect continuous - Eje

Present perfect continuous - Ejercicios

Jo he estat veient una pel·lícula 1) I a film.
Ha estat ella ballant a la discoteca? 2) in the disco?
Ell no ha estat jugant amb el paraigua 3) He with the umbrella.
Heu estat treballant amb l'ordinador? 4) with the computer?
Ella ha estat llegint un llibre 5) She a book.
Nosaltres no hem estat barallant 6) We
Has estat corrent? 7)
Els nens han estat escoltant música Jo he estat veient una pel·lícula 8) The kids music.
Ella ha estat dormint 9) She
Nosaltres no hem estat veient la tele 10) We tv
Corregir   Veure Solució