5
5. CONTRAINDICACIONS

No hi ha contraindicacions absolutes per a l'aplicació de magnetoteràpia. No obstant això, hi ha situacions que requereixen precaucions especials; són les següents:
 

 • Malalts portadors de marcapassos.
   
 • Embaràs
   
 • Malalties víriques, micosis.
   
 • Hipotensió, per la possible producció d'una lipotímia.
   
 • Hemorràgies o ferides hemorràgiques, per la possibilitat d'agreujament de l'hemorràgia. Advertència a la dona amb la mestruació en aplicacions abdominals.
   
La presència de plaques o implants metàl·lics no és contraindicació de la magnetoteràpia ja que la seva possibilitat d'escalfament és molt remota, en tractar de teràpies a baixa intensitat.