6
6. EFECTES SECUNDARIS I COL·LATERALS

En tota l'experiència clínica amb magnetoteràpia, en cap cas s'han trobat evidències d'efectes secundaris o indesitjables, per la qual cosa és utilitzat amb total assiduïtat, en tot tipus de pacients, fins i tot en nens i joves. 
 
En definitiva, estem davant d'un tractament totalment innocu i inofensiu per òrgans i sistemes adjacents. Al contrari, la magnetoteràpia indueix al somni, sobretot en el moment del tractament i millora la qualitat del son durant la nit. 
 
A la pràctica no s'ha trobat que el pacient dormi més, sinó que dorm millor. En determinats pacients es presenta una lleugera cefalea en el transcurs de la sessió que pot corregir disminuint la intensitat en Gauss. 
 
En algun grup de pacients pot presentar-se, al principi, una intensificació dels símptomes, però la tendència és la disminució a partir de la tercera sessió. 
 
S'ha plantejat, a més, un augment de la diüresi durant les aplicacions del camp magnètic, sensació de formigueig a la part tractada, una acceleració del procés de supuració present en el cas d'infeccions, afavorint, d'aquesta manera, l'eliminació de cossos estranys.
 
 
Durant els períodes menstruals de les pacients, no es recomana el seu ús a causa de la possibilitat de major sagrament.