8a LLIÇÓ
Cerca dins d'una pàgina web

 
 

De vegades és molt interessant fer una recerca noms dins d'una pàgina web. Per exemple si volem buscar les pàgines sobre publicitat que es troben dins de Aulafacil.com

Podem fer la recerca utilitzant el cercador Google. Escrivim la paraula relacionada amb la informació que busquem ja continuació site: www.ladirecciondelapagina.com

Per exemple per buscar els documents dins de aulafacil on s'estudia el tema de la publicitat escrivim: 

publicitat site: www.aulafacil.com

Tal com es pot veure a la següent imatge

I el resultat és una llista de pàgines dins aulafacil en què apareix el terme cercat

Trobem les següents adreces

http://www.aulafacil.com/Publicidad/temario.htm

http://www.aulafacil.com/Publicidad/Lecc-1.htm

http://www.aulafacil.com/Publicidad/Lecc-5.htm

I moltes altres. El primer enllaç apareix tal com es mostra en la següent imatge

http://www.aulafacil.com/Publicidad/Lecc-5.htm

 

 

 

     
Lliçó Anterior

Següent Lliçó