9a LLIÇÓ
Traduir les pàgines que trobem en altres idiomes

 

Podem buscar informació en tota la web, de manera que trobem pàgines que ens interessen en diversos idiomes. Google disposa d'un programa traductor automàtic i gratuït que és molt bo. 

La traducció no és tan bona com la que realitza una persona que conegui l'idioma però pot servir per entendre el document.

Per exemple si volem buscar informació sobre el programa Excel de Microsoft podem escriure excel i seleccionar Cerca al Web

La primera opció que apareix és la pàgina de Microsoft sobre Excel. Aquesta pàgina est en anglès. Una part del text que apareix el mostrem en la següent imatge

  • Podem traduir prement sobro Traduïu aquesta pgina.

I el resultat que obtenim el mostrem en la següent imatge. Podem veure que la traducció automàtica no és perfecta.

Podem igualment traduir del castellà al Anglès. Per exemple buscant per Repsol, l'empresa petroliera trobem pàgines que podem traduir com la següent.

Actualment Google permet la traducció del

Angles espanyol, anglès alemany, anglès francès, anglès italià, anglès portuguès, alemany anglès, alemany francès, espanyol anglès, espanyol a francs, francès anglès, francès alemany, francès espanyol, italià a anglès, portuguès anglès.

 

     
Lliçó Anterior

Següent Lliçó