11a LLIÇÓ
Cercar imatges

 
Podem accedir directament a la recerca d'imatges utilitzant el la adreça. 

http://imagenes.google.com

  • Premem sobre imatges . A la pàgina principal de Google tenim el enllaç que ens permet accedir a la recerca d'imatges. Tal com es mostra en la següent imatge

  • Per exemple, si volem veure imatges de flors, escrivim flors al calaixet desprès de prémer sobre imatges.

Ens apareixen moltes fotografies de persones amb cognom flors.

Si volem obtenir fotos de persones ims de flors podem posar per exemple flors silvestres

  • Si volem buscar la fotografia d'una persona, escrivim el seu nom entre cometes. Tal com es mostra a la imatge següent.

I apareix la foto d'un tal Mario Garca Domnguez.

  • Un altre exemple. Si volem buscar imatges de la capital de França. Escrivim paris.

Fent clic sobre una de les imatges arribem a

http://www.women-traveling.com/images/Paris.jpg

 

 

 

     
Lliçó Anterior

Següent Lliçó