17a LLIÇÓ
La informació sobre els programes

Arribem per tant a un llistat de programes. Aquest llistat proporciona certa informació important. 

 • Ens indica la data en què es va afegir aquest programa a la llista. Ens dóna una idea de la novetat o modernitat del programa.

 • Ens indica la mida del programa. Això és important tant pel que ocupa al disc dur com sobretot pel temps que triga a baixar des d'Internet al nostre ordinador.

 • Si posa MB és que estigui ben qualificat.

 • I ens informen si és un programa totalment gratuït, si és una demo que noms funciona uns dies o si té restriccions.

A la dreta s'indica si és:

 1. Freeware. Són totalment gratis. Sense limitacions
   

 2. Shareware. Es poden utilitzar per un temps limitat. passat un temps s'ha de pagar. Alguns programes shareware no tenen limitació de temps però algunes opcions no estan disponibles.
   

 3. Demo Comercial. Programa Comercial que ens facilita una demostraci. El seu ús sol estar molt limitat. Per exemple per uns dies. O potser no ens permeti gravar el resultat

 

     
Lliçó Anterior

Següent Lliçó