Inserir dades a MySQL

Creació d'una taula en MySQL

 

Per crear una taula primer hem de conèixer una mica els tipus de dada de MySQL, i encara que MySQL té una enorme quantitat de tipus, ens quedarem amb els tres principals, amb els quals podrem apanyar-nos perfectament, així que anem allà:

INT: Enter, valor numèric positiu o negatiu i sense decimals 

VARCHAR: Cadena de caràcters, una paraula curta

TEXT: Text, un text qualsevol

Els dos primers camps són de longitud variable, de manera que haurem d'especificar una mida màxima de la següent manera:

000 INT(6)
001  VARCHAR(12)
002  ...

A més, podem indicar si el camp pot estar buit o si volem que tingui un valor predeterminat:

000  Nom'varchar(30 NO NULL default 'Eloi'

Coneixent això ja podem fer una creació de taula, el que farem amb CREATE TABLE de la següent manera:

000  CREATE TABLE `agenda`(`nombre` varchar(30)NOT NULL default 'default', `telefono` int (9)NOT NULL default '000000000', `descripció` 
TEXT NOT NULL default '')  TYPE = MyISAM;

Per crear una taula primer hem de conèixer una mica els tipus de dada de MySQL, i encara que MySQL té una enorme quantitat de tipus, ens quedarem amb els tres principals, amb els quals podrem apanyar-nos perfectament, així que anem allà:

INT: Enter, valor numèric positiu o negatiu i sense decimals 

VARCHAR: Cadena de caràcters, una paraula curta

TEXT: Text, un text qualsevol

Els dos primers camps són de longitud variable, de manera que haurem d'especificar una mida màxima de la següent manera:

000 INT(6)

001 VARCHAR(12)

002 ...

A més, podem indicar si el camp pot estar buit o si volem que tingui un valor predeterminat:

000 Nom'varchar(30 NO NULL default 'Eloi'

 

Coneixent això ja podem fer una creació de taula, el que farem amb CREATE TABLE de la següent manera:

000 CREATE TABLE `agenda`(`nombre` varchar(30)NOT NULL default 'default', `telefono` int (9)NOT NULL default '000000000', `descripció` 
TEXT NOT NULL default '')  TYPE = MyISAM;

Vegem un exemple sencer de comanda CREATE TABLE i de com ho executaríem en PHP:

000

<?php  

$sql="CREATE TABLE 'agenda' ('nom' varchar(30) NOT  NULL  default 'default', telefono`int(9)NOT NULL default '000000000', `descripcion` TEXT NOT NULL default'') TYPE=MyISAM ;" ;

mysql_query($sql, $db ) ;

?>

On anteriorment hem connectat a la base de dades i seleccionat una base de dades. A la secció d'utilitats tenim un Generador de CREATE TABLE amb el qual pots generar el codi MySQL per crear els teus taules fàcilment

Vegem un exemple sencer de comanda CREATE TABLE i de com ho executaríem en PHP:

000 <?php  

$sql="CREATE TABLE 'agenda' ('nom'  varchar (30) NOT NULL default 'default', 'telefon' int(9)NOT NULL default '000000000', 'descripcio' TEXT  NOT  NULL  default '')TYPE=MyISAM ;" ;

mysql_query($sql, $db ) ;

?>

On anteriorment hem connectat a la base de dades i seleccionat una base de dades. A la secció d'utilitats tenim un Generador de CREATE TABLE amb el qual pots generar el codi MySQL per crear els teus taules fàcilment