MySQL Query
MySQL Query

 

 

Per realitzar una consulta a una base de dades MySQL des de PHP, haurem d'usar dos llenguatges de programaciˇ diferents, el llenguatge PHP, per executar la pÓgina al servidor i el llenguatge de SQL per entendre'ns amb la base de dades. 

Un cop connectats a la base de dades, crearem la variable $sql, per emmagatzemar la sentŔncia que serÓ enviada al servidor MySQL usant la funciˇ mysql_query(). La sintaxi per a realitzar una consulta a MySQl Ús la segŘent:

Camps Selecciona de taula ON condiciˇ

On camps sˇn els camps que ens retornarÓ separats per comes o * per retornar-los tots, taula la taula en la qual treballarem i condiciˇ Ús una condiciˇ que hauran de complir les entrades tornades. Aquesta condiciˇ serÓ de la forma:

nom = "Josep"

On hem de nom Ús un camp que haurÓ de ser igual (=) a "Jose", a mÚs de l'igual (=), tenim el diferent (!=), El major (>), el menor (<), el major o igual (>=), el menor o igual (<=) i el sembla (like).

000

<?

001 $sql="seleccionar * de agenda on  nom =  'Josep' ";
002 ?>


A mÚs, podem afegir les paraules 'order by' i un camp per ordenar per aquest camp i 'asc' o 'desc' perquŔ sigui ascendent o descendent. TambÚ la paraula 'limit' seguida del resultat a comenšar, una coma (,) i en nombre de resultats a mostrar per paginar. Un cop feta la instrucciˇ formatarem i escriurem els resultats:

Consulta i impressiˇ

000 <?
001 $sql= "select * from agenda where nom like 'J%' order by nom limit 0,20";
002

$resultats = mysql_query($sql,$db);

003

while($row = mysql_fetch_array($resultats)) {

004 echo '<br>'.$row["nom"].'-'.$row["telefon"];}
005 ?>


D'aquesta manera traurem les 20 primeres entrades amb el nom comenšant per J ordenades per nom. Hi a partir de paraules clau Ús una consulta molt ˙til que analitzem en aquest altre article