Operadors d
Operadors d'assignació

 

Els operadors d'assignació, són aquells que ens permeten modificar el valor d'una variable, l'operador d'assignació bàsic és el "és igual a '(=), que dóna el valor que el segueix a la variable que el precedeix:

000 <?php
001 $mevaVariable   'Elseuvalor' ;
002 ?>


Així mateix, combinant els operadors d'aritmètica, bit a bit o de cadenes amb l'operador d'assignació, aconseguim els 'operadors combinats', amb els quals podem fer una operació d'assignació conjuntament amb una altra operació:

000 <?php
001 $a = 1 ; 
002 $a+ = 1 ;          // Sumem i assignem 
003 $a  $a 1  // Operació equivalent
004 ?>


En aquest exemple veiem que podem posar l'operador de suma seguit del d'assignació per incrementar el valor de la variable, així mateix podríem utilitzar l'operador de concatenació (.=), El de multiplicació (*=) ... aconseguint efectes similars.