Operadors de Control d
Operadors de Control d'Errors

 

Per evitar que es mostri en pàgina un determinat error que es pot produir eventualment en una línia PHP disposa del operador de control d'errors. Aquest operador que es representa amb el signe arrova (@), permet evitar que s'imprimeixi a la pàgina de resultat un error produït per l'execució del codi PHP en una línia determinada:


000  <? Php 

001  echo  'Hola món' ; 

002  @  funcioquenoexisteix()  

003  // Això hauria de produir un error

004  ?> 


Trobaràs més informació sobre aquest operador i altres mètodes per evitar errors en aquest article de l'usuari include
.