Operadors d
Operadors d'Increment

 

Els operadors d'increment (++) permeten augmentar en una unitat el valor d'una variable numŔrica, els de decrement (-) pel contrari disminueixen la mateixa variable en una unitat. Aquests operadors sˇn operadors usuaris de manera que nomÚs reben un operand al que incrementen o decrementen segons l'operador. 

Aquests operadors poden posar-se davant de l'operand, en aquest cas l'operaciˇ tornarÓ el valor una vegada operat, o desprÚs, cas en el qual l'operaciˇ tornarÓ el valor abans d'operar:

000 <? Php 
001 $variable   2 ; 
002 echo  $variable++ ; 
003 // Imprimeix 2 i desprÚs s'incrementa 
004 echo ++ $variable  // s'incrementa i
005 desprÚs imprimeix 4
006 ?>


Aquest tipus d'operador s'utilitza molt per al tercer parÓmetre d'un bucle for.