El cicle switch
El cicle switch

 

En moltes ocasions, programant en PHP, ens trobem que volem fer una o una altra acciˇ depenent del valor d'una variable, en aquest cas, podrÝem usar una successiˇ de condicionals if, per˛ el codi resultant serÓ conf˙s i difÝcil de modificar en el futur. 

Per˛ PHP i en general tots els llenguatges de programaciˇ d'un nivell mes o menys alt, disposa d'un cicle que ens anirÓ com anell al dit en aquest cas, el cicle switch que ens realitzarÓ un bloc d'accions per a cada valor d'una variable donada.

000  
001  
002  
003  
004  
005  
006  
007  
008  
009  
010  
011 
 

<? Php 
interruptor  ( $ i )  {
    cas  
0 : 
        fet  
"Variable en valor baix" ; 
        trencar; 
    cas  
1 : 
        echo  
"Variable en valor alt" ; 
        break; 
    per defecte: 
        echo  
"La variable de No ╔s BinÓria" ; }

?>


Aquest codi farÓ un switch per a la variable $i, en el cas que aquesta sigui 0, imprimirÓ el missatge 'Variable en valor baix', si es 1 imprimirÓ 'Variable en valor alt' i sinˇ, ens dirÓ que la variable no Ús un nombre decimal. 

Veiem que cada valor es relaciona amb un cas, a l'interior del qual realitzem les accions requerides i una instrucciˇ anomenada break, en cas contrari, es seguirien executant les instruccions dels altres casos. Finalment trobem un cas especial anomenat default, aquest cas s'activarÓ si no s'ha activat cap dels casos anteriors. A l'article 'Pas de variables per URL' podem veure i executar un exemple de cicle switch.