Estructures de control

 

Perquè els scripts PHP no són lineals, hem de poder controlar l'execució d'una acció o d'un determinat bloc d'accions, per fer això, PHP disposa del que s'anomena estructures de control, que ens permeten executar o no, una o més vegades un determinat bloc d'accions. Aquestes estructures són:
 

if 
while 
do..while 
for 
foreach 
switch

I s'explicaran una per una en el curs d'estructures de control