Processament de formularis
Processament de formularis

 

En enviar un formulari HTML, les dades són enviades al servidor web perquè aquest els processi. El formulari HTML indica algunes característiques sobre com serà el envia, com el method o forma d'enviament i el action o adreça d'enviament del formulari.

000 <? Php
001 < form method = "POST" action <input type="text" name="telèfon"> 
002  <! - Altres camps -> 
003 < /form >
004 ?>


Segons l'indicat en el form, les dades del formulari s'envien utilitzant un dels següents mètodes, depenent del method del formulari:

GET. Les dades del formulari són enviades al servidor a través de les capçaleres HTTP, aquestes dades són visibles a la URL i en els logs del servidor, és poc recomanat per a dades d'usuari. 

POST. Les dades del formulari són enviades al servidor com dades de la petició, no es recomana per passar paràmetres de modularització, paginació...

Aquestes dades, podem recollir des de la nostra aplicació PHP, en l'exemple recoger_datos.php, utilitzant els arrays superglobales, $_GET i $_POST de manera respectiva.

D'aquesta manera, quan l'usuari omple un camp com el del formulari d'exemple el servidor li envia a recollir_dades.php, on reben les dades i PHP genera la variable $_POST ['telèfon'], que podem guardar a la base de dades o mostrar per exemple amb un fet:

000 <? Php
001 echo  $_POST[ 'telèfon' ]  
002 ?>


Exactament igual passarà quan el mètode especificat sigui GET (sempre, també amb POST els escriurem en majúscules). Podem utilitzar _REQUEST com sinònim de _GET i _POST simultàniament.