Galetes i PHP

Galetes i PHP

 

Abans de llegir aquest article recomano llegir l'article cookies a JavaScript ja que aquí no explicaré que és una galeta, només com usar-la amb PHP. 

Per utilitzar cookies en PHP, hem de tenir en compte que la galeta s'envia abans d'enviar la pàgina, és dir, que enviarem la galeta al navegador abans d'enviar cap caràcter de la pàgina o rebrem un error. 

La funció que farem servir per enviar una galeta és setcookie, que funciona de la següent manera:

000 <? Php
001 setcookie ( nom , valor , data ) ;  
002 ?> 


On 'nom', serà un identificador de la galeta que contindrà el text indicat per 'valor' i que tindrà vigència fins a 'data'. Anem a fer un exemple que incrementés el valor d'una galeta cada vegada que es visiti certa pàgina:

000 <? Php
001 $visites $_COOKIE["visites"] + 1 ;  
002 setcookie("visites" $visites, time()+7*24*60*60) ;
003 echo  "Ens has visitat  $visites vegades" ; 
004 ?>


Veiem que accedim al valor de la galeta 'visites' amb un array superglobal que emmagatzema totes les galetes de la pàgina i li sumem 1:

000 <? Php
001 $visites $_COOKIE["visites"] + 1 ; 
002 ?>


Si vols, pots veure un exemple operatiu
 del codi usat en aquest article.