Image GD
Sessions PHPImage GD, descripció i exemples

 

Sovint, quan estem programant una aplicació, comptem amb una gran quantitat de dades interessants per a l'usuari però que no podem mostrar en forma de text per la seva quantitat o complexitat, en aquests casos, és quan ens veiem obligats a generar gràfiques al vol per mostrar les dades de forma clara. Les aplicacions en PHP, no són una excepció, i sovint necessitem mostrar les dades en forma de gràfica, i això significa crear una imatge dinàmicament. 

Image GD, és una biblioteca de funcions per a la creació i modificació al vol d'imatges molt potent, que ens permet fer veritables meravelles com creació de gràfiques de formatge en 3D , canvi de mida d'imatges i moltes més aplicacions totes elles molt interessants. 

Aquesta biblioteca, té una versió per a PHP que podrem instal·lar fàcilment en el nostre servidor si tenim permisos d'administrador, i que ve instal·lada en la majoria de servidors linux del mercat. 

La versió per a PHP biblioteca conté una gran quantitat de funcions per al dibuix i el tractament d'imatges que anirem veient en futurs articles, i que ens permeten realitzar excel·lents informes visuals de les nostres dades, com els dels següents exemples: Gràfica de línies Gràfica de formatgets en 3 dimensions (article)