9
9. Publicar en xarxa

Activitat 9.1. Declaració del tipus de document

 Abans de donar per acabat un document per publicar a Internet, hem de declarar quin tipus de document és tal que els navegadors sàpiguen en quina versió d 'HTML està escrit; d 'aquesta manera, podem estar més segurs que el navegador que utilitzi l 'usuari li oferirà amb fidelitat la pàgina que hem creat de la forma més semblant a com ho hem fet. Amb la declaració del tipus de document també contribuïm a la normalització dels llenguatges utilitzats en la Xarxa, organitzant millor d 'aquesta manera tot el flux de milions de pàgines que circulen pel ciberespai. D 'aquest ordenament s 'ocupa un grup d 'experts reunits al voltant del World Wide Web Consortium (http://www.w3.org/), que publiquen diferents versions de tots els llenguatges i codis d 'Internet, i ofereixen pautes per tal d 'unificar i normalitzar les eines utilitzades en la Xarxa.

Hi ha diversos tipus de declaracions del tipus de documents (DOCTYPE). Per a aquest curs només ens interessa un d 'ells, el que declara l 'última versió d 'HTML, la 4.01. El text de la declaració cal col·locar al principi del document, abans de l 'etiqueta <html>:

<! DOCTYPE HTML PUBLIC"- //W3C //DTD HTML 4.01 Transitional //EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

L'important d 'aquesta declaració és la definició del tipus de document (DTD) que es troba a l 'adreça del World Wide Web Consortium que consta a la declaració. Existeixen tres versions d 'aquesta definició: Strict, Transitional i Frameset. Les dues primeres varien poc, però laTransitional és menys estricta, de manera que els navegadors antics tenen menys problemes. L 'última és la que cal utilitzar quan la pàgina ha estat creada amb marcs o frames. Així, el document principal d 'aquest curs i el de la pàgina amb marcs del Monstre tenen la següent declaració:

<! DOCTYPE HTML PUBLIC"- //W3C //DTD HTML 4.01 Frameset //A"
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

Perquè aquesta declaració sigui efectiva, el document creat no ha de tenir errors de llenguatge HTML, per això cal validar el document, és a dir, confirmar que està ben escrit seguint les directrius del tipus de document. Alguns programes d 'edició de pàgines web incorporen un instrument per a això, com l 'excel·lent editor gratuït HTML-Kit, però el millor segueix sent acudir a la pàgina web del World Wide Web Consortium, que té una pàgina on es poden validar els documents HTML:

El Servei de Validació de marcat W3C: http://validator.w3.org/

Els arxius que s 'haurien de validar serien tots els que contenen llenguatge HTML i també els que contenen fulls d'estils (CSS).

Activitat 9.2. Etiquetes que informen als cercadors

Per acabar aquest curs hem de conèixer el mecanisme per informar els cercadors que la nostra pàgina existeix i dels seus continguts. Els cercadors són potents servidors que rastregen la Xarxa per registrar les pàgines web existents. Si hem acabat una pàgina web, hem de transferir els arxius a un servidor on allotjar-la, però abans d 'això cal col·locar unes etiquetes en el document principal de la nostra pàgina web per informar a aquests cercadors. Posteriorment, quan un usuari acudeixi a un cercador i busqui, per exemple, la paraula"Monstre"o l 'expressió"Pàgina web del Monstre", obtindrà una multitud d 'entrades, entre elles probablement la de la pàgina del Monstre, i podrà anar a visitar sense necessitat de saber prèviament la seva adreça d 'Internet.

Aquesta informació s 'ofereix mitjançant les etiquetes <meta>, que es col·loquen a la capçalera de la pàgina principal d 'un lloc web, és a dir, a l 'arxiu que sol anomenar index.html. En el nostre cas, aquesta informació l 'hem col·locat a la capçalera de l 'arxiu index2.htm dels exemples. Vegem què diuen aquestes misterioses etiquetes:

<Html lang ="ca-ES">
<meta http-equiv ="Content-Type"content ="text /html; charset = ISO-8859-1">

<Meta name ="description"content ="Pàgina personal del Monstre, creada per alleujament de les seves penes">

<Meta name ="paraules clau"content ="monstres, por, horror">

<Meta name ="autor"content ="El monstre">
<title> Web del Monstre </title>
 

Aquestes etiquetes, la majoria <meta>, han estat inserides automàticament pel programa excepte la de keywords. Des Kompozer es poden redactar aquestes etiquetes obrint el menú Format -> Títol i propietats de la pàgina.

Per l'ordre en què apareixen, les etiquetes són les següents:

 1. Títol - title: és el títol intern del document, que apareix a la barra superior del navegador i en l 'historial de les webs visitades.
   

 2. Autor - author: és l 'autor de la pàgina web.
   

 3. Descripció - description: és una descripció breu del contingut principal de la pàgina web.
   

 4. Idioma - lang: indica l 'idioma de la pàgina web, el que resulta important per a les cerques. Aquesta no és pròpiament una etiqueta meta, sinó un atribut que s 'inclou dins de l 'etiqueta <html>.
   

 5. Direcció de l 'escriptura: és l 'adreça des d 'on es comença a escriure: l 'esquerra o la dreta, ja que hi ha idomes que comencen des de la dreta. En el nostre cas es pot deixar sense especificar.
   

 6. Conjunt de caràcters - charset: informa del tipus de caràcters utilitzat; en aquest cas, caràcters occidentals.
   

 7. Paraules clau - keywords: són paraules o expressions separades per comes que informen del contingut de la pàgina. Kompozer no les inclou en aquestes propietats, per la qual cosa caldrà incloure-manualment des de la secció de Codi font.

Activitat 9.3. Transferir els fitxers al servidor

Un cop tinguem acabada la nostra pàgina web i disposem d 'un compte en un servidor, podem transferir els arxius a l 'ordinador del servidor.Hi ha molts programes FTP gratuïts per transferir arxius a un servidor. Aquí anem a veure dues: gFTP per a Linux i Filezilla per Windows (també existeix per a Linux). En ambdós programes el procediment que cal seguir és el mateix. Vegem-ho primer a l 'aplicació gFTP, la interfície es mostra en la següent imatge:


Quan obrim gFTP, a la part superior tenim tres camps de text que cal omplir:

 1. Servidor: és el nom del servidor web on tenim el nostre espai web.
   

 2. Usuari: és el nostre nom d 'usuari per accedir a aquest servidor.
   

 3. Contrasenya: és la contrasenya associada al nom d 'usuari.

Després, es prem la tecla Intro i apareix, a l 'esquerra de la finestra, les carpetes i els arxius del nostre disc dur, ia la dreta, les carpetes del servidor. En el nostre disc dur anem a buscar la carpeta on està la nostra pàgina. La ruta apareix en el quadre de text de la llista desplegable que hi ha a la part superior. Quan tinguem a la vista els nostres arxius, els marquem amb un clic del ratolí mentre mantenim premuda la tecla de majúscules. A continuació els transferim al servidor prement el botó que té la fletxa dirigida cap a la dreta i que està situat en el panell central, entre les dues finestres. Si volem fer alguna acció sobre un arxiu o carpeta, premem el botó dret del ratolí a sobre i apareix un menú d 'opcions.

La secció dreta de la finestra presenta la ubicació dels arxius transferits al servidor remot, l 'ordinador on es va a allotjar la nostra pàgina.Abans de transferir els arxius potser calgui crear una nova carpeta, segons les condicions que imposi cada servidor. Des d 'aquesta secció també es poden copiar els arxius al nostre disc dur, esborrar i canviar els seus noms, entre altres opcions.

El mateix es pot dir per al programa Filezilla. Aquí tenim la seva interfície, molt similar a la de gFTP:

A la web es poden trobar moltes guies i tutorials sobre aplicacions de transferència d 'arxius; consulteu si es vol tenir un major coneixement d 'aquests programes.

Quan haguem acabat de transferir els arxius ja tindrem la nostra pàgina a Internet. I el nostre Monstre podrà així alleujar les seves penes, perquè la comunicació l 'allibera una mica del seu fosc destí.