POLARIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE

EL DÍODE D'UNIÓ

 

En aquest tema estudiarem les aproximacions per als díodes, les aproximacions utilitzin depenen del que es vulgui fer.

Els objectius d'aquest tema són:

  • Dibuixar la corba característica del díode amb els seus elements més importants.

  • Ser capaç dibuixar el símbol del díode diferenciant l'ànode del càtode.

  • Saber buscar en el full de característiques d'un catàleg dels quatre paràmetres característics del díode.

  • Ser capaç d'explicar el funcionament del díode ideal.

  • Conèixer els diferents tipus aproximacions que hi ha i perquè casos s'utilitzen.