POLARIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE

CIRCUITS AMB DÍODES

 

Un díode rectificador, idealment parlant, és un interruptor tancat quan es polaritza en directa i una interruptor obert quan es polaritza en inversa. Per això, és molt útil per convertir corrent altern en contínua. En aquest tema analitzarem els tres circuits rectificadors bàsics.

Un cop estudiat el tema, hauria de ser capaç de:

  • Saber quina és la funció del transformador d'entrada en les fonts d'alimentació.

  • Ser capaç de dibuixar l'esquema d'un circuit rectificador de mitja ona i explicar el seu funcionament.

  • Ser capaç de dibuixar l'esquema d'un circuit rectificador d'ona completa i explicar el seu funcionament.

  • Ser capaç de dibuixar l'esquema d'un pont rectificador i explicar el seu funcionament.

  • Saber com funciona i perquè serveix un condensador d'entrada com a filtre dins de la font de corrent.

  • Ser capaç de trobar les tres característiques principals d'un díode rectificador en un full d'especificacions d'un catàleg.