EL TRANSISTOR D'UNIÓ BIPOLAR BJT

 

Els objectius d'aquest tema seran els següents:

  • Conèixer les relacions entre els corrents de base, emissor i col·lector d'un transistor bipolar.

  • Dibuixar una corba hipotètica d'entrada i una família de corbes de sortida, identificant els eixos.

  • Reconèixer les tres zones de funcionament sobre la corba de sortida d'un transistor bipolar.

  • Indicar les característiques del transistor ideal i les de la seva segona aproximació.

  • Enumerar algunes de les limitacions de treball del transistor bipolar que han de ser conegudes per un tècnic.