POLARIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE

FONAMENTS DELS TRANSISTORS BIPOLARS

Els objectius d'aquest tema seran els següents:

  • Saber per què un circuit amb polarització de base no és el més adequat per treballar en circuits amplificadors.

  • Identificar el punt de saturació i el punt de tall per a un circuit amb polarització de base.

  • Calcular el punt Q (punt de treball) per a un circuit amb polarització de base.

  • Dibuixar un circuit amb polarització d'emissor i explicar per què treballa bé en circuits amplificadors.

  • Indicar com realitzar proves als transistors fora i dins dels circuits.