AAAAAAA

Tema 1: FONTS DE TENSIÓ I DE CORRENT

Tema 2: SEMICONDUCTORS

Tema 3: EL DÍODE D'UNIÓ

Tema 4: CIRCUITS AMB DÍODES

Tema 5: DÍODES PER A APLICACIONS ESPECIALS

Tema 6: EL TRANSISTOR D'UNIÓ BIPOLAR BJT

Tema 7: FONAMENTS DELS TRANSISTORS BIPOLARS

Tema 8: POLARITZACIÓ I ESTABILITZACIÓ DEL TRANSISTOR BIPOLAR