Activitats d
Estats lògics d’entrada
 

Els estats lògics d'entrada d'un sistema digital es poden simular mitjançant interruptors.

Comproveu en el circuit de la figura el funcionament: quan l’interruptor està obert, la tensió de sortida és 0V (0 lògic), i quan l’interruptor està tancat, la tensió de sortida és de 5 V (1 lògic).

 

Munteu el circuit i comproveu-lo amb el multímetre: