Activitats d
Estats lňgics d’entrada
 

Els estats lňgics d'entrada d'un sistema digital també es poden simular mitjançant commutadors.

Comproveu en el circuit de la figura el funcionament: segons la posició dels contactes la bombeta s'encén.

 
Si dubteu, comproveu el funcionament dels commutadors.

Munteu el circuit i comproveu-lo amb el multímetre.