Activitats d
Activitats d'avaluació.
 

Encara que la bombeta pot considerar-se un element analògic, ja que la seva intensitat lluminosa depèn de la tensió aplicada, el sistema de la figura següent pot considerar-se un sistema digital. Per què?

Solució