Electrònica digital
Propietats de l'àlgebra de Boole
 

Dels postulats anteriors se'n desprenen dues propietats molt útils que permeten la simplificació de funcions lògiques complexes:

  • Llei d'absorció

  • Lleis de De Morgan

Llei d'absorció

Els termes adjacents, les variables dels quals només es diferencien en un estat, poden reduir-se a un únic terme on s'ha suprimit la variable que difereix en tots dos:

  • a + a·b = a

  • a·(a+b) = a 
     

O també:

Llei de De Morgan

Permet relacionar l'operació lògica suma amb l'operació lògica producte: