Electrònica digital
Altres lleis
 

De l'aplicació de les lleis i postulats anteriors se'n desprenen altres lleis útils per a la simplificació de funcions lògiques, la més important de les quals és la següent: