Electrònica digital
Dualitat
 

Observeu que sempre que es compleix un postulat, també es compleix la seva forma dual, és a dir, l'expressió que s'obté en substituir les sumes per productes, els zeros per uns i els uns per zeros.

Exemple

Existència de l'element neutre per a l'operació suma: 0+a = a

La forma dual d'aquesta expressió és: 1·a = a (existència de l'element neutre per a l'operació producte).