Electrònica digital
Variables directes
 

Les variables directes es representen mitjançant contactes NO (normalment oberts) d'elements de comandaments, com ara els interruptors o els polsadors. Comproveu el funcionament del circuit de la figura i dibuixeu el diagrama de contactes (circuit elèctric) equivalent utilitzant simbologia normalitzada.

Variables complementades

Les variables complementades es representen mitjançant contactes NT (normalment tancats) d'elements de comandaments, com ara els interruptors o els polsadors. Comproveu el funcionament del circuit de la figura i dibuixeu el diagrama de contactes (circuit elèctric) equivalent utilitzant simbologia normalitzada.