Electrònica digital
Activitats d'avaluació
 

Propietat distributiva

Observeu el funcionament del circuit següent:
 
Qüestions
  • Dibuixeu el diagrama de contactes (circuit elèctric) equivalent.
  • Apliqueu la llei distributiva i dibuixeu el circuit elèctric equivalent.
  • Obteniu l'expressió dual de l'anterior i dibuixeu el circuit elèctric equivalent.