Electrònica digital
Activitats d'avaluació
 

Llei d'absorció

La llei d'absorció diu que els termes les variables dels quals només es diferencien en un estat, poden reduir-se a un únic terme on s'ha suprimit la variable que difereix en tots dos:

  • a ·(a+b) = a

Per una banda, el terme a i per l'altra, el terme a + b. En tots dos termes difereix la variable b. Comproveu-ho en la figura següent.

Qüestions

  • Dibuixeu el circuit elèctric equivalent.
  • Obteniu l'expressió dual de l'anterior i dibuixeu el circuit elèctric equivalent.