Electrònica digital
El complementari
 

El complementari d'una variable() es representa amb un contacte NT.

Sovint és difícil representar el complementari  i és per això que hi ha una manera alternativa de representar-lo: a'.

Així, doncs, les dues expressions següents són equivalents:

a+a'=1

Observeu la figura següent: quan l'interruptor a està obert, a' està tancat i a l'inrevés.

Qüestions

  • Dibuixeu el circuit elèctric equivalent.

  • Obteniu l'expressió dual de l'anterior i dibuixeu el circuit elèctric equivalent.